Avelsarbetet

Snowshoe-rasen är en “hybridras” som härstammar ur raserna Amerikanskt Korthår och Siames. En gång i tiden användes dessa två raser för att ta fram rasen Snowshoe men sådana parningar existerar nästan inte längre trots att avelsbasen behöver det.

Snowshoerasen är fortfarande liten och avelsbasen ännu mindre. Snowtoddlers katteri kommer därför alltid att uppmuntra köpare att hjälpa till med avelsarbetet om de kan.

Det är viktigt att bygga upp en bred avelsbas så att rasen inte baseras på ett fåtal individer. Skadorna och riskerna med det kan vi se hos några andra raser. Ännu har inte några ärftliga sjukdomar visat sig inom rasen och vi hoppas innerligt att det förblir så.

I Sverige finns ännu så pass få okastrerade individer att en import är nödvändigt för nästan varje parning. De flesta fertila som just nu finns här är alla släkt med varandra.

Ett alternativ är också att göra sk utparningar. Det betyder att man lånar in en individ från annan ras (tex Siames eller amerikanskt eller brittiskt korthår) för att bredda genbasen. Inom Fife (Sverak) kräver detta en ansökan där kortsiktiga och långsiktiga mål beskrivs, samt syfte med parningen. Bilder och beskrivningar om varför just de tilltänkta föräldradjuren är lämpade för utparning skickar man också med ansökan. Får man tillståndet så har man just gjort rasen en stor tjänst. Det finns också det lättare sättet…att vara registrerad och föda upp inom TICA. Fråga gärna om du vill veta mer.

Sammanfattningsvis kan man säga att importer, utparningar och välplanerade parningar fortfarande är nyckelord inom Snowshoeaveln.